Informacje o firmie

Firma powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku budowlanego w naszym okręgu. Właścicielem firmy jest mgr inż. Arkadiusz Forysiuk wpisany na listę Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dzięki długoletniej znajomości i skutecznej współpracy z licznym gronem uprawnionych projektantów i specjalistów z dziedziny budownictwa doszliśmy do wniosku, że możemy stać się alternatywą dla większości firm bazujących głównie na terenie środkowej części województwa i zaczęliśmy działać na terenie naszego regionu.

Efektywna praca bazująca na sumiennej i kompleksowej obsłudze klienta indywidualnego i osób prawnych pozwala się nam utrzymać na rynku od 2003 roku.

W naszej pracy posługujemy się techniką komputerową. Projekty opracowujemy w programach Intersoft oraz Specbud. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki, od opracowania pełnej dokumentacji dużych obiektów kubaturowych do spraw związanych z bieżąca kontrolą obiektów użytkowanych. Zachęcamy do współpracy, szczegóły przedstawię na spotkaniu.

 

Wystawiamy Świadectwa energetyki cieplnej.

KONTAKT:
tel: 500 2000 52
fax: 032 47 526 37

ul. Harcerska 14B
44-330 Jastrzębie Zdrój
budynek MOSIR, pokój nr 9, II piętro