Zakres usług

Zajmujemy się obsługą inwestorów indywidualnych oraz firm. Podejmujemy działania związane z całkowitą realizacją spraw budowlanych począwszy od koncepcji projektu po pozwolenie na budowę i oddanie do eksploatacji.

Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.

Stale zajmujemy się kierowaniem i nadzorowaniem robót, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego oraz uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie w imieniu inwestora. Budownictwo mieszkalne jednorodzinne to podstawowa dziedzina, w której nasza firma prowadzi obecnie prace. Jednakże z pełnym sukcesem zapewniamy kompleksowe i profesjonalne opracowanie projektów o różnych stopniach trudności i różnych branż budownictwa dla osób prawnych.

W zakresie usług projektowych proponujemy dla wszelkich obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, handlowych i usługowych, oraz innych obiektów budowlanych):

 • Projekty architektoniczno – budowlane
 • Adaptacje projektów typowych
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Koncepcje architektoniczne i funkcjonalne
 • Projekty konstrukcyjne w tym obliczenia sprawdzające, obliczenia związane ze szkodami górniczymi, itp.
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
 • Projekty drogowe oraz zjazdów indywidualnych i publicznych
 • Koordynacja projektów branżowych
 • Nadzór i kierowanie pracami projektowymi zleconymi w innych pracowniach
 • Załatwianie wszelkich spaw formalno - prawnych związanych z inwestycją na każdym jej etapie
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane na etapie projektu i odbioru.

Na etapie budowy oferujemy:

 • Kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad budową
 • Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budowami w rozumieniu Prawa Budowlanego
 • Nadzór autorski
 • Kosztorysy
 • Zarządzanie budową
 • Rozliczanie inwestycji
 • Tworzenie umów z wykonawcami i harmonogramowanie prac budowlanych
 • Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie wszelkich innych spraw inwestycyjno budowlanych (Inwestor Zastępczy).

Ponadto działania nasz obejmują:

 • Prowadzenie Książek obiektu budowlanego
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z kontrolą obiektów wielko powierzchniowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
 • Wykonywanie ekspertyz budowlanych
 • Wykonywanie ocen i opinii technicznych
 • Wszelkie uzgodnienia z rzeczoznawcami
 • Przeglądy kominów i pomiary wentylacji
 • Pomoc kancelariom prawnym w przygotowaniu materiałów budowlanych (opinie techniczne, analizy projektów, kosztorysy robót naprawczych, itp.) do spraw prowadzonych na wniosek inwestora, a związanych z postępowaniami sądowymi
 • Porady prawne i techniczne
 • Pomoc w postępowaniach prowadzonych w Państwowych organach nadzoru budowlanego Świadectwa i audyty energetyczne.

 

 

Wystawiamy Świadectwa energetyki cieplnej.

KONTAKT:
tel: 500 2000 52
fax: 032 47 526 37

ul. Harcerska 14B
44-330 Jastrzębie Zdrój
budynek MOSIR, pokój nr 9, II piętro