Świadectwa energetyki cieplnej

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla mieszkań, lokali użytkowych, domków jedno- i wielorodzinnych oraz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Posiadanie certyfikatu (świadectwa charakterystyki energetycznej) jest realizacją obowiązku określonego obowiązującymi przepisami.

Obowiązek ten wprowadza:

 1. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 2. Znowelizowane Prawo Budowlane,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r. w sprawie metodologii obliczania.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Obiekty nowe i przebudowywane nie będą mogły uzyskać pozwolenia na użytkowanie bez posiadania aktualnego świadectwa.

Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). Umożliwia porównanie budynków i lokali ze względu na energochłonność i aspekty ekologiczne. W świadectwie energetycznym zawarte są także uwagi pozwalające  zmniejszyć zapotrzebowanie na energię końcową. Jest to ważne szczególnie w obiektach starszych i nie modernizowanych.

Ważną informacją jest fakt, że zgodnie z Prawem budowlanym nie trzeba posiadać świadectwa energetycznego do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • mieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m²/rok),
 •  mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Pragniemy również zachęci naszych klientów do rozwiązań na miarę naszych, ale i przyszłych czasów tzn. budowy domów energooszczędnych.

W świetle coraz wyższych cen za energię oraz paliwa do ogrzania domu, wzrasta świadomość oszczędzania. Rośnie również zainteresowanie nowymi technologiami i rozwiązaniami, które zapewnią odpowiednie parametry cieplne. Nasze biuro zwraca uwagę na aspekty energetyczne. Obecnie opracowujemy projekty domów niskoenergetycznych i tzw. domów pasywnych daleko wyprzedzające standardowe rozwiązania.

 • Zapotrzebowanie na ciepło w domach standardowych spełniających współczesne normy wyrażane tzw. współczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło (E(f) > 70 kWh/m²rok, średnio ok. 120).
 • Zapotrzebowanie na ciepło dla domów super energooszczędnych wynosi 15–70 kWh/m²rok.
 • Zapotrzebowanie na ciepło dla domu pasywnego kształtuje się na poziomie 0–15 kWh/m²rok.

Należy jednak pamiętać o tym, że wybudowanie takich domów wymaga zastosowania przemyślanych rozwiązań, odpowiednich materiałów, zaawansowanych technologicznie systemów grzewczych i wentylacyjnych i co bardzo istotne wysokiej kultury wykonawczej.

« powrót
 
KONTAKT:
tel: 500 2000 52
fax: 032 47 526 37

ul. Harcerska 14B
44-330 Jastrzębie Zdrój
budynek MOSIR, pokój nr 9, II piętro